پنجمین دوره مسابقات دارویی و طب سنتی (ویژه دانش آموزان دوره دوم ابتدایی)

پنجمین دوره مسابقات دارویی و طب سنتی (ویژه دانش آموزان دوره دوم ابتدایی)

پیام ها: 1
فایل ها: 1
لینک کوتاه:
hadafshiraz.com/Pm6t8
متن خبر:

با سلام و احترام خدمت اولیا و دانش آموزان محترم پایه چهارم ،پنجم و ششم🌸

🌈ایران یکی از هفت کشور آسیایی است که بیشترین تنوع گیاهان دارویی را دارد. افزایش حجم تجارت جهانی گیاهان دارویی و فرآورده های آن به عنوان 
پایه اصلی در درمان طب سنتی و حتی طب نوین، پیشینه غنی ایران در این زمینه، همچنین مصرف بی رویه و شناخت عوارض داروهای شیمیایی باعث شده 
است که توجه خاصی به این گنجینههای الهی داشته باشیم. 
📌اهداف : 
1- آشنایی بیشتر دانش آموزان با گونه های مختلف گیاهان دارویی و طب سنتی و فواید آنها
2- ترویج فرهنگ کار و کارآفرینی از بستر گیاهان دارویی و طب سنتی 
3-معرفی گیاهان دارویی بومی – محلی و کاربردهای آنها با تاکید بر حفاظت از تنوع زیستی منطقه 
📌 معرفی مسابقات و شرایط شرکت کنندگان مسابقات :
1-این مسابقات در دو مرحله منطقه ای و استانی؛ به صورت حضوری و غیرحضوری بر اساس شرایط و صالحدید استان، مطابق تقویم اجرایی 
مندرج در بند 8 شیوه نامه اجرایی برنامه ها و رویداد های کیفیت بخشی مدارس متوسطه )طرح شهید کاظمی آشتیانی( به شماره 400/418 مورخ 
1401/10/18 تحت عنوان پنجمین دوره جشنواره علمی – پژوهشی و نمایشگاه دستاوردهای پژوهش سراهای دانش آموزی و با گرایش های مبتنی 
بر ترویج، آموزش، پژوهش، مهارت و کار آفرینی برگزار می گردد.
 سایت و نحوه ثبت نام شرکت کننده از طریق شاد و لینک گفته شده اعلام میگردد.
 2-مرحله منطقه ای مسابقات وفق بخش 5 راهنمای هر گرایش موضوع پیوست های شماره 1 تا 7 این بخشنامه، توسط پژوهش سرای دانش آموزی 
منطقه و با نظارت معاونت آموزش متوسطه منطقه و بر اساس نمون برگ های داوری مندرج در بخش 6 راهنمای هرگرایش و سهمیه تعیین شده در 
جدول ذیل، برگزار می گردد.
3- مرحله استانی مسابقات وفق بخش 5 راهنمای هر گرایش موضوع پیوست های شماره 1 تا 7 این بخشنامه، توسط قطب های استانی و با نظارت 
کارشناس نظارت و پیگیری امور پژوهش سراهای دانش آموزی استان و بر اساس نمون برگ های داوری مندرج در بخش 6 راهنمای هر گرایش 
و سهمیه تعیین شده در جدول ذیل، برگزار می گردد.

شرایط مسابقه در فایل پیوست قابل مطالعه می باشد.

تو هم می تونی با ورود به سیستم، نظرت رو با ما به اشتراک بذاری...
نظرات:
بارمان سنبل زاده چهارم دو، کلاس 402 چهار شنبه 1402/10/13، ساعت 7:20
ممنون از اطلاع رسانی