پیش ثبت نام

ورود به میز کار - دریافت وقت - مشاهده نتیجه مصاحبه دریافت کارت ورود به جلسه آزمون...

 
* در صورت فراموشی کد رهگیری، برای بازیابی از قسمت پایین اقدام نمایید
 

بازیابی کد رهگیری در صورتیکه کد رهگیری را فراموش کرده اید، برای بازیابی آن از طریق زیر اقدام نمایید.

 
یکی از شماره همراه هایی که در زمان پیش ثبت نام، ثبت کردید