وبلاگ شخصی کارکنان اداری

توجه: شما هم می توانید با ورود به سیستم و ثبت نظرات خود،باعث دلگرمی ما شوید...
محسن خلیلی معاون اجرایی يک شنبه 1402/12/06، ساعت 13:45

کنفرانس

راهی برای تمرین اعتماد به نفس و افزایش آگاهی و رفع اشکال 

همچنین مرور و تکرار مباحث 

محسن خلیلی معاون اجرایی يک شنبه 1402/12/06، ساعت 13:42

تولد خاص

تشکر از همه دانش آموزان عزیزم

محسن خلیلی معاون اجرایی يک شنبه 1402/12/06، ساعت 13:34