آشنایی با کارکنان اداری

آقای کمال حقیقت

کارپرداز
درباره من

خانم فاطمه اسکندری

موسس و مدیر مجتمع

خانم عاطفه لیاقت

مدیر دبستان پسرانه

آقای مهرداد بحرینی

معاون آموزشی

خانم ملیحه موسوی

مشاور

خانم زهرا خالصی

معاون آموزشی

خانم مریم سراجی

معاون آموزش

آقای محسن خلیلی

معاون اجرایی

خانم مهرناز موسایی

مدیر زبان
درباره من

خانم الناز حبیبی

اجرایی

خانم راضیه ذهبی

مشاور کیفیت

خانم فرانک رنجبر

معاون مالی

خانم لیلا شیخی

معاون آموزش

آقای عرفان قیصرپور

معاون پرورشی

خانم فاطمه نیلوفر

متصدی کتابخانه

خانم مهشید کشتکار

مربی بهداشت

آقای کسری خسروپور

مسئول وب سایت مجتمع

خانم شهناز نامجو آب پرده

سرایدار