فعالیت های آموزشی هنر و خلاقیت

فعالیت های آموزشی هنر و خلاقیت

19
علاقه
10
پیام
130
فایل
لینک کوتاه:
hadafshiraz.com/j6X9L
فایل ها:
ساخت ماسک (کلاس پنجم)
نقاشی گروهی (کلاس پنجم و ششم)
نمایشگاه دست ساخته های طبیعت
نمایشگاه دست ساخته های طبیعت
نمایشگاه دست ساخته های طبیعت
نمایشگاه دست ساخته های طبیعت
گلیم بافی پایه ششم / هدف : آشنایی با میراث فرهنگی و تولید هنری
گلیم بافی پایه ششم / هدف : آشنایی با میراث فرهنگی و تولید هنری
گلیم بافی پایه ششم / هدف : آشنایی با میراث فرهنگی و تولید هنری
تصویرسازی پایه اول / هدف : خلق و نقد اثر هنری
ساخت کارت پستال به مناسبت روز معلم پایه اول / هدف : تولید اثر هنری
ساخت کارت پستال به مناسبت روز معلم پایه اول / هدف : تولید اثر هنری
تصویرسازی پایه اول / هدف : خلق و نقد اثر هنری
ساخت دکور دیواری با چوب بستنی به صورت گروهی (کلاس سوم) / هدف : استفاده مناسب از ابزار
کاشت گل در گلدان سفالی و رنگ آمیزی آن (کلاس دوم و سوم)/ هدف : آشنایی با میراث فرهنگی
آموزش نقاشی گام به گام (کلاس دوم و سوم) / هدف : تولید اثر هنری
ترسیم و کامل کردن نقاشی و آموزش همزمان قرینه (کلاس سوم)/ هدف : زیبا شناسی
ساخت هواپیما با استفاده از چوب بستنی (کلاس دوم و سوم) / هدف : استفاده مناسب از ابزار
ترسیم نقاشی به سبک کوبیسم (کلاس سوم) / هدف : زیبا شناسی
تصویر سازی ذهنی در مورد ضرب المثل دوستی خاله خرسه (کلاس سوم) / هدف : نقد هنری
آموزش نقاشی گام به گام (کلاس سوم) / هدف : زیبا شناسی
ساخت آنار ویژه شب یلدا با استفاده از گل رس و رینگ انار (کلاس دوم و سوم)/ هدف : آشنایی با میراث فرهنگی
آموزش نقاشی با دایره و نیم دایره (کلاس دوم) / هدف : زیبا شناسی
ساخت جا عودی با گل رس (کلاس سوم) / هدف : استفاده مناسب از ابزار
آموزش و ترسیم پرسپکتیو (کلاس سوم) / هدف : زیبا شناسی و نقد هنری
ساخت دکوری با استفاده از خمیر هوا خشک (کلاس دوم و سوم) / هدف : استفاده مناسب از ابزار و زیبا شناسی
ساخت اشیا مختلف با گل رس (کلاس دوم) / هدف : استفاده مناسب از ابزار
رنگ آمیزی و ساخت جوجه فنری (کلاس دوم) / هدف : تولید اثر هنری
ساخت دکور دیواری با استفاده از چوب بستنی به صورت گروهی / هدف : استفاده مناسب از ابزار
برش و ساخت جوجه فنری / هدف : تولید اثر هنری و ارتباط با طبیعت
ترسیم نقاشی نسبت به صداهای خوب و بد در اطراف محیط زندگیمان (کلاس سوم) / هدف : ارتباط با طبیعت
ساخت ترازو (کلاس سوم) / هدف : استفاده مناسب از ابزار
آموزش هنر زیبای ماندالا (کلاس دوم) / هدف : زیبا شناسی
ترسیم نقوش سنتی ذهنی (کلاس سوم) / هدف : زیبا شناسی و آشنایی با میراث فرهنگی
ساخت صورتک خندان با بیسکوییت و اسمارتیز و شکلات / هدف : استفاده مناسب از ابزار
رنگ آمیزی سفال ( گلدان )در روز درختکاری /هدف : ارتباط با طبیعت
آموزش گره چینی با چوب (تلفیق هنر سنتی و مدرن) پایه ششم / هدف :آشنایی با میراث فرهنگی
ساخت ساز کوبه ای با استفاده از مواد بازیافتی(کلاس چهارم)/هدف :ارتباط با طبیعت
نقاشی ترکیبی(تلفیق دو حیوان) (کلاس پنجم)/هدف :زیبا شناسی
نقاشی ترکیبی(تلفیق دو حیوان) (کلاس پنجم)/ هدف :زیبا شناسی
ساخت نماد عید(کلاس چهارم) / هدف :آشنایی با میراث فرهنگی
ساخت نماد عید(کلاس چهارم) / هدف : آشنایی با میراث فرهنگی
ساخت تخم مرغ سفالی نمادی از عید (کلاس اول) / هدف : آشنایی با میراث فرهنگی
دست ورزی و ساخت حجم (کلاس ششم) / تولید اثر هنری
آشپزی (کلاس ششم) / هدف : مهارت های زندگی
آشپزی (کلاس ششم) / هدف : مهارت های زندگی
آموزش هنر اسکرچ برد (کلاس پنجم) / هدف : استفاده مناسب از ابزار
ساخت کاردستی گل سنبل به مناسب بهار (کلاس ششم) / هدف : آشنایی با میراث فرهنگی
ساخت کاردستی گل سنبل به مناسب بهار (کلاس ششم) / هدف : آشنایی با میراث فرهنگی
آموزش هنر اسکرچ برد (کلاس پنجم) / هدف : استفاده مناسب از ابزار
کارگاه سفالگری (کلاس اول) / هدف : تولید هنری
کارگاه سفالگری (کلاس اول) / هدف : تولید هنری
کارگاه سفالگری (کلاس اول) / هدف : تولید هنری
تصویر سازی با موارد بازیافتی و خلق اثر هنری به روش جدید (کلاس اول) / هدف : ارتباط با طبیعت و بیان ایده
تصویر سازی با موارد بازیافتی و خلق اثر هنری به روش جدید (کلاس اول) / ارتباط با طبیعت و بیان ایده
آموزش چاپ با روش متفاوت (کلاس چهارم) / هدف : زیبا شناسی و استفاده مناسب از ابزار
آموزش چاپ با روش متفاوت (کلاس چهارم)/ هدف : زیبا شناسی و استفاده مناسب از ابزار
ساخت تابلو هنری و تصویر سازی با مواد بازیافتی ،صورتک حیوان (کلاس چهارم) / هدف : استفاده مناسب از ابزار و ارتباط با طبیعت
ساخت تابلو هنری و تصویر سازی با مواد بازیافتی ،صورتک حیوان (کلاس چهارم)/ هدف : استفاده مناسب از ابزار و ارتباط با طبیعت
کار با چوب و ساخت پاکلیدی (کلاس ششم) / هدف : استفاده مناسب از ابزار و بیان ایده
کار با چوب و ساخت پاکلیدی (کلاس ششم) / هدف : استفاده مناسب از ابزار و بیان ایده
آموزش هنر تلفیقی نقاشی و خط (پایه ششم)/ هدف : نقد هنری و زیبا شناسی
آموزش هنر تلفیقی نقاشی و خط (پایه ششم)/ هدف : نقد هنری و زیبا شناسی
ساخت طبلک با مواد بازیافتی (کلاس ششم) / هدف : ارتباط با طبیعت و زیبا شناسی
ساخت طبلک با مواد بازیافتی (کلاس ششم) / هدف : ارتباط با طبیعت و زیبا شناسی
ساخت طبلک با مواد بازیافتی (کلاس ششم) / هدف : ارتباط با طبیعت و زیبا شناسی
ساخت طبلک با مواد بازیافتی (کلاس ششم) /هدف : ارتباط با طبیعت و زیبا شناسی
ساخت طبلک با مواد بازیافتی (کلاس ششم) / هدف : ارتباط با طبیعت و زیبا شناسی
تلفیق نقاشی و رنگ آمیزی با هدف افزایش قدرت دقت و تمرکز (کلاس اول) / هدف : زیبا شناسی و نقد هنری
نقش کاشی (کلاس چهارم) / هدف : اآشنایی با میراث فرهنگی و استفاده مناسب از ابزار
ساخت ساز دهنی (کلاس پنجم) / هدف : استفاده مناسب از ابزار و تولید هنری
ساخت ساز دهنی (کلاس پنجم) / هدف : استفاده مناسب از ابزار و تولید هنری
کارت پستال سه بعدی به مناسبت روز مادر (کلاس پنجم و ششم) / هدف : آشنایی با میراث فرهنگی و تولید هنری
کارت پستال سه بعدی به مناسبت روز مادر (کلاس پنجم و ششم) / هدف : آشنایی با میراث فرهنگی و تولید هنری
ساخت عروسک جورابی (کلاس ششم) / هدف: استفاده مناسب از ابزار و بیان ایده در قالب مختلف هنری
ساخت عروسک جورابی (کلاس ششم)/هدف: استفاده مناسب از ابزار و بیان ایده در قالب مختلف هنری
ساخت عروسک جورابی (کلاس ششم)/ هدف: استفاده مناسب از ابزار و بیان ایده در قالب مختلف هنری
ساخت جا عودی با گل رس (کلاس سوم) / هدف: استفاده مناسب از ابزار و بیان ایده در قالب مختلف هنری
ساخت جا عودی با گل رس (کلاس سوم) / هدف: استفاده مناسب از ابزار و بیان ایده در قالب مختلف هنری
آموزش نقاشی (کلاس های دوم و سوم) / هدف : تولید هنری
آموزش نقاشی (کلاس های دوم و سوم) / هدف : تولید هنری
آموزش اوریگامی (کلاس چهارم) / هدف : تولید هنری و زیبا شناسی
آموزش اوریگامی (کلاس چهارم) / هدف : تولید هنری و زیبا شناسی
آموزش اوریگامی (کلاس چهارم)/ هدف : تولید هنری و زیبا شناسی
آشنایی کار با چوب و آموزش طراحی گره چینی و تلفیق هنر سنتی در دنیای مدرن (کلاس چهارم) / هدف :آشنایی با میراث فرهنگی
آشنایی با هنر کاشی کاری "نظم،خلاقیت،هماهنگی الگو" (کلاس اول) / هدف :آشنایی با میراث فرهنگی و استفاده مناسب از ابزار
آشنایی با هنر کاشی کاری "نظم،خلاقیت،هماهنگی الگو" (کلاس اول)
آشنایی با هنر کاشی کاری "نظم،خلاقیت،هماهنگی الگو" (کلاس اول)
آشنایی با هنر کاشی کاری "نظم،خلاقیت،هماهنگی الگو" (کلاس اول)
ساخت چراغ راهنمای خشم در زمینه احساسات (کلاس دوم)
ساخت چراغ راهنمای خشم در زمینه احساسات (کلاس دوم)
ساخت چراغ راهنمای خشم در زمینه احساسات (کلاس دوم)
ساخت چراغ راهنمای خشم در زمینه احساسات (کلاس دوم)
ساخت چراغ راهنمای خشم در زمینه احساسات (کلاس دوم)
ساخت چراغ راهنمای خشم در زمینه احساسات (کلاس دوم)
ساخت صورتک خندان با بیسکوییت و اسمارتیز و شکلات (کلاس دوم)
ساخت دکور دیواری با چوب بستنی به صورت گروهی و انفرادی (کلاس سوم)
ساخت دکور دیواری با چوب بستنی به صورت گروهی و انفرادی (کلاس سوم) / هدف : آشنایی با میراث فرهنگی
ساخت دکور دیواری با چوب بستنی به صورت گروهی و انفرادی (کلاس سوم)
ساخت صورتک خندان با بیسکوییت و اسمارتیز و شکلات (کلاس دوم)
آموزش هنر ماندالا (کلاس دوم) / هدف : زیبا شناسی
ساخت ترازو مربوط به درس علوم (کلاس سوم) / هدف : استفاده مناسب از ابزار
رنگ آمیزی و سپس کاردستی جوجه فنری (کلاس دوم) / هدف : زیبا شناسی
رنگ آمیزی و ساخت کاردستی (کلاس دوم) / هدف : زیبا شناسی
ساخت کتاب داستان همراه با آموزش اوریگامی (کلاس اول)/ هدف : استفاده مناسب از ابزار
ساخت کتاب داستان همراه با آموزش اوریگامی (کلاس اول) / هدف : استفاده مناسب از ابزار
آموزش چاپ ترافارد (کلاس ششم)/ هدف : تولید و نقد هنری
آموزش چاپ ترافارد (کلاس ششم) / هدف : تولید و نقد هنری
آموزش چاپ ترافارد (کلاس ششم) / هدف : تولید و نقد هنری
ساخت کتاب مصور با تصویرگری دانش آموزان (کلاس چهارم)/ هدف : بیان ایده در قالب مختلف هنری
ساخت کتاب مصور با تصویرگری دانش آموزان (کلاس چهارم)/ هدف : بیان ایده در قالب مختلف هنری
ساخت کتاب مصور با تصویرگری دانش آموزان (کلاس چهارم)/ هدف : بیان ایده در قالب مختلف هنری
ساخت کتاب مصور با تصویرگری دانش آموزان (کلاس چهارم)/ هدف : بیان ایده در قالب مختلف هنری
ساخت کتاب مصور با تصویرگری دانش آموزان (کلاس چهارم) / هدف : بیان ایده در قالب مختلف هنری
آموزش گلیم بافی، ( پایه پنجم ) / هدف : آشنایی با میراث فرهنگی
ساخت کاردستی متحرک ( کلاس ششم ) / / هدف : استفاده مناسب از ابزار
ساخت کاردستی متحرک ( کلاس ششم ) / هدف : استفاده مناسب از ابزار
ساخت کاردستی متحرک ( کلاس ششم ) / هدف : استفاده مناسب از ابزار
رنگ آمیزی هنر ماندلا به همراه آموزش رنگهای سرد و گرم ( کلاس اول )/ هدف : زیبا شناسی
رنگ آمیزی هنر ماندلا به همراه آموزش رنگهای سرد و گرم ( کلاس اول ) / هدف : زیبا شناسی
تصویرسازی با مواد مختلف (کلاس اول) / هدف : زیبا شناسی و تولید هنری
آموزش جدول رنگی.هارمونی رنگی(کلاس چهارم) / هدف : زیبا شناسی
آموزش رنگرزی با رنگ طبیعی و مصنوعی(کلاس پنجم)/ هدف : آشنایی با میراث فرهنگی
آموزش رنگرزی با رنگ طبیعی و مصنوعی(کلاس پنجم)/ هدف : آشنایی با میراث فرهنگی
نقاشی از بناهای تاریخی با رعایت تناسبات به روش متفاوت(کلاس ششم)/ هدف : آشنایی با میراث فرهنگی
نقاشی از بناهای تاریخی با رعایت تناسبات به روش متفاوت(کلاس ششم) / هدف : آشنایی با میراث فرهنگی
چاپ دستی (کلاس اول)/ هدف :استفاده مناسب از ابزار و تولید و نقد هنری
آموزش انواع مهارت های پایه (کلاس ششم) / هدف : مهارت های کاربردی زندگی
لذت شیرین آشپزی در کنار خلاقیت (کلاس اول)/هدف :استفاده مناسب از ابزار
لذت شیرین آشپزی در کنار خلاقیت (کلاس اول) / هدف :استفاده مناسب از ابزار
تو هم می تونی با ورود به سیستم، تشکر کنی و واسمون پیام بذاری...
نظرات ما:
کاوه قربانی سوم دو، کلاس 302 دو شنبه 1403/02/10، ساعت 8:46
خداوند به هنرمندان یه جور خاصی نگاه کرده . شما زیبا ترین هستین
محمد سخاوت زاده اول یک، کلاس 101 پنج شنبه 1403/02/06، ساعت 1:0
خسته نباشید.
مهرسام حق شناس دوم سه، کلاس 203 سه شنبه 1403/02/04، ساعت 21:15
ممنونم بخاطرعکسهای زیبای شما😍
حسین فاضل انواری دوم دو، کلاس 202 سه شنبه 1402/10/26، ساعت 1:56
بسیار عالی بود
امیرعلی موذنی چهارم یک، کلاس 401 جمعه 1402/09/24، ساعت 12:14
بسیار سپاسگزارم از خانم عباسی عزیز
امیر پارسا اکبری حقیقی دوم دو، کلاس 202 شنبه 1402/09/18، ساعت 19:48
ساخت چراغ راهنما ایده بسیار جالبی بود ممنون
سامیار قربان زاده دوم سه، کلاس 203 سه شنبه 1402/08/30، ساعت 19:12
عالی 🌹🌹👌👌
امیرحسین نجفی چهارم یک، کلاس 401 شنبه 1402/08/27، ساعت 10:53
درودممنون از شما
سپهر فضلی پنجم دو، کلاس 502 سه شنبه 1402/08/23، ساعت 11:50
ممنونم 😊🌹
امیرعلی موذنی چهارم یک، کلاس 401 دو شنبه 1402/08/22، ساعت 12:17
درودو سپاس از خانم عباسی عزیز 🥰