اسامی مقام آوران مسابقات قرآن و عترت مرحله مدرسه

اسامی مقام آوران مسابقات قرآن و عترت مرحله مدرسه

پیام ها: 0
فایل ها: 0
لینک کوتاه:
hadafshiraz.com/y5BNp
متن خبر:

🏆اسامی راه یافتگان رشته احکام

🏅رضا قهرمانی🏅امیرعلی زارع 🏅امیرعلی شمسی

 

🏆اسامی راه یافتگان رشته قرائت قرآن کریم:

🏅رضا قهرمانی

 

🏆اسامی راه یافتگان رشته اذان:

🏅رضا قهرمانی

 

🏆اسامی راه یافته رشته حفظ قرآن:

🏅کیسان امیری 🏅امیرعلی زارع

 

 

تو هم می تونی با ورود به سیستم، نظرت رو با ما به اشتراک بذاری...
نظرات: