بازدید علمی ویژه کلاس سوم

بازدید علمی ویژه کلاس سوم

پیام ها: 1
فایل ها: 0
لینک کوتاه:
hadafshiraz.com/Mt64K
متن خبر:

در تاریخ دوشنبه ۹ بهمن ماه کلاس سوم از آرامگاه سعدی بازدید خواهند نمود. 

تو هم می تونی با ورود به سیستم، نظرت رو با ما به اشتراک بذاری...
نظرات:
بارمان سنبل زاده چهارم دو، کلاس 402 سه شنبه 1402/11/10، ساعت 8:10
عالی