وبلاگ شخصی

توجه: شما هم می توانید با ورود به سیستم و ثبت نظرات خود،باعث دلگرمی ما شوید...
به وبلاگ شخصی ما خوش آمدید.
شما می توانید با انتخاب هر شخص به صفحه آن وارد شوید.
برای ثبت پیام و تشکر باید حتما وارد سیستم شده باشید.
از اینکه با ما هستید خوشحالیم...
شهباز گودرزی 3 پست
محمدرضا خواجه پور مربی فوق برنامه 1 پست
فرانک رنجبر معاون مالی
حمیدرضا ذوالقدر دبیر ریاضی
علی ایزدی دبیر فارسی و مطالعات اجتماعی
محمدجواد ایران منش دبیر ادبیات فارسی
علی  پناه پور دبیر پیام های آسمان
ابراهیم  جاویدی دبیر تربیت بدنی
هوشنگ  عباسی دبیر علوم تجربی
محمد  جهان بخش دبیر ریاضی
علی محمد  اطاعت دبیر عربی و تفکر
حسن کیانی دبیر مطالعات اجتماعی
قیصر  شکوهی دبیر ایران مهارت
علیرضا سالاری دبیر علوم تجربی
علیرضا  محمودی دبیر فرهنگ و هنر
محمد ایمان  کشاورز دبیر مهارت(بوم)
محمدرضا پیرو دبیر کار و فناوری
محمد سعید  سلیمی
علی معینی نسب دبیر زبان انگلیسی
فضیل  عزیزی دبیر آمادگی
فاطمه اسکندری موسس و مدیر مجتمع
سیدمصطفی خاکبان رضا
حمیدرضا ذوالقدر دبیر ریاضی
محسن خلیلی معاون اجرایی
راضیه ذهبی
فاطمه نیلوفر
کسری خسروپور مدیر وب سایت مجتمع