جشنواره های داخلی

جشنواره های داخلی

0
علاقه
0
پیام
31
فایل
لینک کوتاه:
hadafshiraz.com/p9X3E
فایل ها:
جشنواره رادیو هدف
جشنواره یار مهربان و برگزاری نمایشگاه کتاب با همکاری کانون پرورشی فکری کودکان و نوجوانان
جشنواره یار مهربان و برگزاری نمایشگاه کتاب با همکاری کانون پرورشی فکری کودکان و نوجوانان
جشنواره یار مهربان و برگزاری نمایشگاه کتاب با همکاری کانون پرورشی فکری کودکان و نوجوانان
جشنواره یار مهربان و برگزاری نمایشگاه کتاب با همکاری کانون پرورشی فکری کودکان و نوجوانان
جشنواره یار مهربان و برگزاری نمایشگاه کتاب با همکاری کانون پرورشی فکری کودکان و نوجوانان
جشنواره یار مهربان و برگزاری نمایشگاه کتاب با همکاری کانون پرورشی فکری کودکان و نوجوانان
جشنواره یار مهربان و برگزاری نمایشگاه کتاب با همکاری کانون پرورشی فکری کودکان و نوجوانان
بزرگداشت روز نیروی انتظامی و دعوت از رئیس کلانتری گلشن جهت معرفی شغل و تقدیر از ایشان
بزرگداشت روز نیروی انتظامی و دعوت از رئیس کلانتری گلشن جهت معرفی شغل و تقدیر از ایشان
بزرگداشت روز نیروی انتظامی و دعوت از رئیس کلانتری گلشن جهت معرفی شغل و تقدیر از ایشان
بزرگداشت روز نیروی انتظامی و دعوت از رئیس کلانتری گلشن جهت معرفی شغل و تقدیر از ایشان
بزرگداشت روز نیروی انتظامی و دعوت از رئیس کلانتری گلشن جهت معرفی شغل و تقدیر از ایشان
بزرگداشت روز دامپزشک و معرفی این شغل توسط معاون آموزشی
بزرگداشت روز مولوی و تهیه پادکست توسط معاون آموزشی درباره زندگی این شاعر فرهیخته
بزرگداشت روز مولوی و بیان مختصری از زندگی ایشان توسط دبیر ادبیات
بزرگداشت روز مولوی و بیان مختصری از زندگی ایشان توسط دبیر ادبیات
بزرگداشت روز مولوی و بیان مختصری از زندگی ایشان توسط دبیر ادبیات
بزرگداشت روز مولوی و بیان مختصری از زندگی ایشان توسط دبیر ادبیات
بزرگداشت روز مولوی و بیان مختصری از زندگی ایشان توسط دبیر ادبیات
جشنواره مهرورزی جهت آمادگی بیشتر هدف آموزان برای ورود به مدرسه
جشنواره پوشش مناسب و معرفی پوشش های محلی ایران
جشنواره پوشش مناسب و معرفی پوشش های محلی ایران
جشنواره پوشش مناسب و معرفی پوشش های محلی ایران
جشنواره پوشش مناسب و معرفی پوشش های محلی ایران
جشنواره بنی آدم و جمع آوری درب بطری های پلاستیکی جهت تهیه ویلچر برای معلولین بی بضاعت
بزرگداشت روز حاظ و تهیه دست سازه توسط دانش آموزان
بزرگداشت روز حافظ و غزل خوانی دانش آموزان
بزرگداشت روز حافظ و غزل خوانی دانش آموزان
بزرگداشت روز حافظ و بیان مختصری از زندگی ایشان توسط دبیر ادبیات
بزرگداشت روز حافظ و غزل خوانی دانش آموزان
تو هم می تونی با ورود به سیستم، تشکر کنی و واسمون پیام بذاری...
دوستش داشتن:
نظرات ما: