جشنواره های داخلی

جشنواره های داخلی

9
علاقه
1
پیام
129
فایل
لینک کوتاه:
hadafshiraz.com/Af7i8
فایل ها:
ششمین روز از جشنواره عیدانه سبز: جشن نوروز
ششمین روز از جشنواره عیدانه سبز: جشن نوروز
ششمین روز از جشنواره عیدانه سبز: جشن نوروز
ششمین روز از جشنواره عیدانه سبز: جشن نوروز
ششمین روز از جشنواره عیدانه سبز: جشن نوروز
ششمین روز از جشنواره عیدانه سبز: جشن نوروز
ششمین روز از جشنواره عیدانه سبز: جشن نوروز
ششمین روز از جشنواره عیدانه سبز: جشن نوروز
ششمین روز از جشنواره عیدانه سبز: جشن نوروز
ششمین روز از جشنواره عیدانه سبز: جشن نوروز
ششمین روز از جشنواره عیدانه سبز: جشن نوروز
پنجمین روز از جشنواره عیدانه سبز: دید و بازدید
پنجمین روز از جشنواره عیدانه سبز: دید و بازدید
پنجمین روز از جشنواره عیدانه سبز: شیرینی پزون
چهارمین روز از جشنواره عیدانه سبز: هفت سین
چهارمین روز از جشنواره عیدانه سبز: هفت سین
چهارمین روز از جشنواره عیدانه سبز: هفت سین
چهارمین روز از جشنواره عیدانه سبز: هفت سین
چهارمین روز از جشنواره عیدانه سبز: هفت سین
چهارمین روز از جشنواره عیدانه سبز: هفت سین
چهارمین روز از جشنواره عیدانه سبز: هفت سین
چهارمین روز از جشنواره عیدانه سبز: هفت سین
چهارمین روز از جشنواره عیدانه سبز: رنگ کردن تخم مرغ
چهارمین روز از جشنواره عیدانه سبز: رنگ کردن تخم مرغ
سومین روز از جشنواره عیدانه سبز: چهارشنبه سوری
سومین روز از جشنواره عیدانه سبز: چهارشنبه سوری
سومین روز از جشنواره عیدانه سبز: قاشق زنی
سومین روز از جشنواره عیدانه سبز: قاشق زنی
سومین روز از جشنواره عیدانه سبز: قاشق زنی
سومین روز از جشنواره عیدانه سبز: چهارشنبه سوری و قاشق زنی
دومین روز از جشنواره عیدانه سبز:کلاس تکانی
دومین روز از جشنواره عیدانه سبز:کلاس تکانی
دومین روز از جشنواره عیدانه سبز:کلاس تکانی
دومین روز از جشنواره عیدانه سبز:کلاس تکانی
دومین روز از جشنواره عیدانه سبز:کلاس تکانی
دومین روز از جشنواره عیدانه سبز:کلاس تکانی
دومین روز از جشنواره عیدانه سبز:کلاس تکانی
اولین روز از جشنواره عیدانه سبز: کاشت گندم
اولین روز از جشنواره عیدانه سبز: کاشت گندم
اولین روز از جشنواره عیدانه سبز: کاشت گندم
اولین روز از جشنواره عیدانه سبز: کاشت گندم
اولین روز از جشنواره عیدانه سبز: کاشت گندم
اولین روز از جشنواره عیدانه سبز: کاشت گندم
جشنواره آوا و نوای ایرانی💗
جشنواره آوا و نوای ایرانی💗
جشنواره آوا و نوای ایرانی💗
تقدیم مبالغ با احتساب ۳٠٪ سود حلال
تقدیم مبالغ با احتساب ۳٠٪ سود حلال
اختتامیه جشنواره
اختتامیه جشنواره
اختتامیه جشنواره
بازدید از محصولات
بازدید از محصولات
آماده سازی غرفه ها
آماده سازی غرفه ها
آماده سازی غرفه ها
آماده سازی غرفه ها
آماده سازی غرفه ها
تحویل صنایع دستی
جشنواره یلدا و آغاز هفته پژوهش: تحقیق نوآموزان در خصوص جشن یلدا
جشنواره یلدا و آغاز هفته پژوهش: تحقیق نوآموزان در خصوص جشن یلدا
جشنواره یلدا و آغاز هفته پژوهش: تحقیق نوآموزان در خصوص جشن یلدا
جشنواره یلدا و آغاز هفته پژوهش: تحقیق نوآموزان در خصوص جشن یلدا
جشنواره یلدا و آغاز هفته پژوهش: تحقیق نوآموزان در خصوص جشن یلدا
جشنواره یلدا: آشنایی نوآموزان با آداب دید و بازدید
جشنواره یلدا و آغاز هفته پژوهش: تحقیق نوآموزان در خصوص جشن یلدا
جشنواره یلدا: آشنایی نوآموزان با آداب دید و بازدید
جشنواره یلدا: آشنایی نوآموزان با آداب دید و بازدید
جشنواره یلدا و آغاز هفته پژوهش: تحقیق نوآموزان در خصوص جشن یلدا
جشنواره یلدا و آغاز هفته پژوهش: تحقیق نوآموزان در خصوص جشن یلدا
جشنواره یلدا: آشنایی نوآموزان با آداب دید و بازدید
جشنواره یلدا و آغاز هفته پژوهش: تحقیق نوآموزان در خصوص خوراکی های یلدا
جشنواره یلدا و آغاز هفته پژوهش: تحقیق نوآموزان در خصوص خوراکی های یلدا
جشنواره یلدا و آغاز هفته پژوهش: تحقیق نوآموزان در خصوص خوراکی های یلدا
جشنواره یلدا و آغاز هفته پژوهش: تحقیق نوآموزان در خصوص خوراکی های یلدا
جشنواره یلدا و آغاز هفته پژوهش: تحقیق نوآموزان در خصوص خوراکی های یلدا
جشنواره یلدا و آغاز هفته پژوهش: تحقیق نوآموزان در خصوص خوراکی های یلدا
جشنواره یلدا و آغاز هفته پژوهش: تحقیق نوآموزان در خصوص خوراکی های یلدا
جشنواره بنی آدم: نقاشی با چشم های بسته
جشنواره بنی آدم: ساخت کلاژ گروهی با استفاده از درب بطری
جشنواره بنی آدم: پرتاب توپ نشسته روی صندلی
جشنواره بنی آدم: بازی حرکت حلقه بین اعضای تیم با استفاده از یک پا
جشنواره بنی آدم: بازی حرکت حلقه بین اعضای تیم با استفاده از یک دست
جشنواره بنی آدم: بازی حرکت توپ بین حلقه ها با استفاده از پا
جشنواره بنی آدم: بازی حرکت با توپ و قاشق بدون استفاده از دست
جشنواره بنی آدم: آموزش رفتار مناسب با معلولین
جشنواره بنی آدم: روز جهانی معلولین گرامی باد...
جشنواره یار مهربان : کتاب خوانی کلاسی
جشنواره یار مهربان: قصه گویی کلاسی برای کتاب بدون متن با هدف تقویت روحیه کار گروهی، تقویت دقت دیداری، پرورش ذوق و خلاقیت
جشنواره یار مهربان: کتاب خوانی نوآموزان در کلاس با هدف تقویت اعتماد به نفس و مهارت های زبان آموزی
جشنواره یار مهربان: تهیه پادکست توسط نوآموزان هنگام کتابخوانی
جشنواره یار مهربان: ساخت کتابخانه کلاسی
جشنواره یار مهربان: نويسنده کوچولو
جشنواره یار مهربان: کتاب‌خوانی به روش خلاق
جشنواره یار مهربان: نويسنده کوچولو و درخت دانایی
جشنواره یار مهربان: نویسنده کوچولو با هدف تقویت کار گروهی
جشنواره یار مهربان: برگزاری نمایشگاه کتاب
جشنواره یار مهربان: برگزاری نمایشگاه کتاب
جشنواره یار مهربان: برگزاری نمایشگاه کتاب
جشنواره یار مهربان: برگزاری نمایشگاه کتاب
جشنواره یار مهربان: برگزاری نمایشگاه کتاب
جشنواره یار مهربان: برگزاری نمایشگاه کتاب
جشنواره یار مهربان: برگزاری نمایشگاه کتاب
جشنواره یار مهربان: رفتن به کتابخانه و گرفتن کارت عضویت
جشنواره پوشش مناسب ( برگزاری نمایشگاه)
پوشش مناسب ( برگزاری نمایشگاه)
جشنواره پوشش مناسب ( پوشش مناسب مشاغل)
جشنواره پوشش مناسب ( پوشش مناسب مشاغل)
جشنواره پوشش مناسب( پوشش مناسب مشاغل)
جشنواره پوشش مناسب( پوشش مناسب مشاغل)
جشنواره پوشش مناسب( پوشش مناسب مشاغل)
جشنواره پوشش مناسب ( پوشش مناسب مشاغل)
جشنواره پوشش مناسب
جشنواره پوشش مناسب
جشنواره پوشش مناسب
جشنواره پوشش مناسب
جشنواره پوشش مناسب
جشنواره پوشش مناسب
جشنواره پوشش مناسب
آماده سازی و توزیع بسته های دانای همراه
آماده سازی بسته های دانای همراه
توزیع بسته های دانای همراه
توزیع بسته دانای همراه
توزیع بسته دانای همراه
بسته دانای همراه
جشنواره دانای همراه
جشنواره دانای همراه 📚
تو هم می تونی با ورود به سیستم، تشکر کنی و واسمون پیام بذاری...
دوستش داشتن:
نظرات ما:
مهرنوش محمدی مربی پیش دبستانی يک شنبه 1402/08/28، ساعت 18:58
ممنون خانم موسایی عزیز 🌹🌹🌹🙏🙏🙏