وبلاگ شخصی مربی

توجه: شما هم می توانید با ورود به سیستم و ثبت نظرات خود،باعث دلگرمی ما شوید...
لیلا فرصت مربی پیش دبستان دو شنبه 1403/01/13، ساعت 20:38

کاردستی جغد تلفیق کاردوخت و تثبیت صدای اول ج

لیلا فرصت مربی پیش دبستان دو شنبه 1403/01/13، ساعت 20:32

کاردستی خروس جهت تثبیت صدای خ

لیلا فرصت مربی پیش دبستان دو شنبه 1403/01/13، ساعت 20:31

کاردستی کفشدوزک جهت تثبیت صدای ک

لیلا فرصت مربی پیش دبستان دو شنبه 1403/01/13، ساعت 20:16

بازی جهت افزایش تمرکز و سرعت و شناسایی رنگ