فعالیت های آموزشی پایه کودکستان

فعالیت های آموزشی پایه کودکستان

23
علاقه
19
پیام
376
فایل
لینک کوتاه:
hadafshiraz.com/q6G8Z
فایل ها:
آشپز کوچولو و شربت آبلیمو با هدف آشنایی با حس چشایی
حباب بازی مربوط به واحد کار آب
آموزش مجازی
آموزش مجازی
آموزش مجازی
آموزش مجازی
آموزش مجازی
آموزش مجازی
آموزش مجازی
آموزش مجازی
آموزش مجازی
آموزش مجازی
آموزش مجازی
آموزش مجازی
آموزش مجازی
آموزش مجازی
بازی جهت تقویت عضلات دهان و تقویت تنفس
بازی جهت تقویت حافظه و دقت دیداری
جدول سودوکو
تثبیت صدای د
آزمایش شناور ماندن یا غوطه ور شدن
اشنایی با مفهوم ردیف و ستون
تمرین و تثبیت مفهوم الگو
آشنایی با جدول سودوکو
آشنایی با گیاهان درختی و بوته ای
جدول سودوکو
جدول سودوکو
جدول سودوکو
آشنایی با مفهوم ستون و ردیف
نقاشی خورشید با رنگ انگشتی جهت تقویت ذوق هنری و تثبیت صدای د
آشنایی با مفهوم ستون و ردیف
اشنایی با جدول سودوکو
تقویت ذوق هنری و آشنایی با پرچم
بازی جهت افزایش دقت و تمرکز و هماهنگی چشم و دست
اشنایی با جدول سودوکو
آشنایی با مفوم ردیف و ستون
ساخت بادبادک جهت تقویت ذوق هنری و تثبیت صدای ب
آزمایش جهت آشنایی با مفهوم شناور و غوطه ور شدن
آشپز کوچولو
آشپز کوچولو
آشپز کوچولو
آشپز کوچولو
آشپز کوچولو
آشپز کوچولو
آشپز کوچولو
آشپز کوچولو
بازی چوب بستنی های رنگی با هدف تقویت دقت دیداری
مفهوم عدد با ابزار
تشخیص اشیا با لمس کردن
آزمایش مربوط به تشخیص تخم مرغ خام و پخته
آشنایی با مفهوم الگو به صورت مجسم
آشنایی با صدای اول خ با بازی و حدس اشیا
دارت جهت هماهنگی چشم و دست و افزایش دقت و تمرکز
بازی جهت افزایش دقت و تمرکز
تقویت حل مسئله
تقویت حس زیبایی شناختی
الگویابی
آموزش مفهوم عدد پنج
بازی جهت تقویت دقت و تمرکز
خ مثل خرس
نقاشی گروهی هوای پاک
بازی جهت تثبیت صدای ب
ب مثل بادبادک
انجام آزمایش علمی (اجسامی که در آب غرق می شوند و اجسام شناور در آب)
الگویابی
کاردستی جهت تقویت حس زیبایی شناختی و تبریک روز پدر
فعالیت کلاسی
بازی جهت تقویت عضلات آرنج و تقویت دقت و تمرکز
ب مثل بادبادک
انجام فعالیت کلاسی
ساخت کاردستی جهت تقویت حس زیبایی شناختی
الگویابی
خ مثل خرچنگ
خلاقیت با اشکال هندسی
بازی لیوان و چوبک جهت تقویت ماهیچه دست و افزایش دقت و تمرکز
الگویابی
مفهوم دسته بندی
ساخت قایق ابری (مجله رشد کودک)
مفهوم شناور بودن و فرو رفتن در آب (مجله رشد کودک)
انحام مجلات رشد
خلاقیت
چاپ جهت تقویت ذوق هنری
خلاقیت و تقویت ذوق هنری
شناخت اشکال هندسی
آشنایی با مفهوم دسته بندی
بازی جهت تثبیت مفهوم انواع خطوط
کاردستی جهت تقویت ذوق هنری و شناخت رنگ های اصلی
دسته بندی بر اساس رنگ
کاردستی(مجلات رشد)
بازی با دومینو جهت تقویت دقت و تمرکز
کار با رنگ
کاردستی جهت تقویت ذوق هنری
شناخت رنگهای اصلی
بازی بولینگ با هدف هماهنگی چشم و دست و تقویت دقت و تمرکز
نقاشی روی بادکنک با هدف تقویت ذوق هنری
بازی جهت تقویت دست ورزی
بازی پرتاب حلقه جهت هماهنگی چشم و دست
بازی تنفسی
آشپز کوچولو و پخت لوبیا
آشپز کوچولو و پخت لوبیا
آشپز کوچولو و پخت لوبیا
آشپز کوچولو و پخت لوبیا
آشپز کوچولو و پخت لوبیا
آشپز کوچولو و پخت لوبیا
آشپز کوچولو( تمییز کردن لوبیا با هدف تقويت عضلات ظریف دست)
نظارت شیشه ای
نظارت شیشه ای
نظارت شیشه ای
نظارت شیشه ای
نظارت شیشه ای
نظارت شیشه ای
نظارت شیشه ای
کاردستی با گردی (مجله رشد کودک)
انجام فعالیت های دقت دیداری (مجله رشد کودک )
مرور جهت یابی، تقویت تجسم فضایی (مجله رشد کودک)
آشنایی با انواع ردپای حیوانات (مجله رشد کودک )
نقاشی و دست ورزی اشکال هندسی
آشنایی با اشکال هندسی
کاردستی زمین فوتبال
آشنایی با اشکال هندسی
سالاد میوه با هدف آشنایی با میوه های زمستان و فواید آنها برای بدن
آشنایی با مفهوم کمرنگ و پررنگ
آموزش رنگ زرد
آموزش زمان مناسب انجام کارها
تمرین و تثبیت اشکال هندسی
دست ورزی
کاردستی جغد جهت تقویت دست ورزی
نقاشی با کاموا جهت تقویت ذوق هنری
تثبیت صوت آموزی
بازی با تاس
بازی توپ و بادکنک جهت افزایش دقت و تمرکز و سرعت عمل
بازی جهت هماهنگی چشم و دست و افزایش دقت و تمرکز
آشنایی با اشکال هندسی
صفحه دوختجهت تقویت ذوق هنری، دست ورزی_تقویت عضلات ریز دست_هماهنگی چشم و دست، تقویت دقت و تمرکز
نمایش خلاق
کاردستی فرفره جهت تقویت ذوق هنری،تثبیت صدای ف ، تمرین تنفسی
کاردستی فرفره جهت تقویت ذوق هنری،تثبیت صدای ف ، تمرین تنفسی
پرورش خلاقیت ، تبدیل خط خمیده به اشکال مختلف
آشنایی با ماز و پیدا کردن راه درست، افزایش دقت و تمرکز
بازی جهت آشنایی با اشکال هندسی
آشنایی با مفهوم عدد ۴ به صورت مجسم و نیمه مجسم
حل مسئله نوآموزان
مرور صوت آموزی و تشخیص صدای اول و آخر
ف مثل فرفره
آشنایی با رنگ های اصلی و مفهوم کمرنگ و پر رنگ
بازی جهت هماهنگی چشم و دست و تقویت دقت و تمرکز
کامل کردن نقاشی نیمه کاره بدن با هدف پرورش خلاقیت و آشنایی با اعضای بدن
نقاشی با انواع خطوط
آشنایی با مفهوم عدد چهار
رنگ آمیزی فیل با آبرنگ جهت تقویت ذوق هنری و تثبیت صدای ف
ف مثل فرفره
ف مثل فیل
تمرین و تثبیت انواع خطوط
تثبیت مفهوم عدد چهار با استفاده از حبوبات
کار چاپ جهت تقویت ذوق هنری
ف مثل فرش جهت تقویت ذوق هنری و تثبیت صدای ف
بازی جهت افزایش سرعت عمل و دقت و تمرکز
دست سازه های خمیری جهت تقویت ذوق هنری
تمرین و مرور مفاهیم با ابزارهای مختلف
خلاقیت جهت تقویت ذوق هنری
بازی جهت تقویت دقت و تمرکز و هماهنگی چشم و دست
دوخت ،کاردستی لباس، تقویت ذوق هنری،تثبیت صدای ل،دست ورزی،افزایش دقت و تمرکز ،افزایش هماهنگی چشم و دست
مهارت خودیاری (بستن و باز کردن دکمه)
نقاشی جهت تقویت ذوق هنری و تثبیت صدای آخر ل
آشنایی با انواع خطوط (راست،خمیده،شکسته)
اجرای نمایش با عروسک انگشتی،با موضوع مسخره نکردن و دوست یابی
بازی جهت تقویت حس لامسه
بازی پیدا کردن اختلافات دو تصویر باهدف دقت و تمرکز دیداری،افزایش توجه به جزئیات
ساخت کاردستی با هدف تقویت ذوق هنری و شناخت انواع خطوط
کاردستی جهت تثبیت صدای ز
کار چاپ میوه های یلدایی
بازی جهت هماهنگی چشم و دست
بازی جهت تثبیت اعداد
بازی با لگو
ل مثل لک لک
کاردستی عروس دریایی جهت تقویت ذوق هنری و آشنایی با خطوط
درست کردن دستبند بوسیله هدف آموزان جهت تثبیت آموزش راست و چپ
نویسنده کوچولو و کتابهای زیبا
آشنایی با شماره اورژانس
کار با رنگ و میوه های یلدایی
ل مثل لاک پشت
ش مثل شیر
کارگاه نقاشی کار با آبرنگ جهت تقویت ذوق هنری و زیبایی شناختی
تلفیق اریگامی و نقاشی جهت تقویت ذوق هنری و زیبایی شناختی
دستبند دست راست جهت شناخت دست راست
جهت خوانی بالا، پایین، راست و چپ جهت تقویت مهارت تجسم فضایی
بازی آموزشی با تاس جهت آشنایی بچه ها با انواع خطوط
بازی آموزشی با تاس خطوط جهت آشنایی بچه ها با انواع خطوط و توانایی کشیدن خطوط
اریگامی لیوان جهت تثبیت صدای ل
کار چاپ میوه های یلدایی
درست کردن دستبند دست راست جهت آمورش
اجرای نمایش خلاق و ساخت عروسک های انگشتی توسط هدف آموزان
بازی های دقتی جهت تقویت دیداری، هماهنگی چشم و دست، تقویت دو نیمکره مغز
انجام تمرینات هوش فضایی
کار چاپ میوه های یلدایی
ساخت کاردستی موش جهت تقویت ذوق هنری و تثبیت صدای اول م
آشنایی با شماره تلفن های ضروری و شماره گیری
تقویت خلاقیت و ذوق هنری با استفاده از مداد رنگی
کاریرگ فصل پاييز
ایجاد انگیزه جهت آشنایی با مفهوم خیابان
رنگ آمیزی با آبرنگ جهت پرورش حس زیبایی شناختی و تثبیت صدای ش
نقاشی آزاد با آبرنگ جهت تقویت ذوق هنری و عضلات ظریف دست
ساخت دستبند جهت تقویت ذوق هنری و آشنایی با مفهوم چپ و راست
چاپ با گواش جهت تقویت حس زیبایی شناختی و آشنایی با فصل پاییز
کاردستی ماهی جهت تقویت ذوق هنری و تثبیت صدای م
آشنایی با شماره تلفن های ضروری و شماره گیری
تقویت عضلات مچ دست با پر و خالی کردن آب با قاشق
نقاشی جهت تثبیت مفهوم راست و پرورش خلاقیت و ذوق هنری
بازی جهت تقویت حافظه دیداری
آشنایی با پوشش مناسب فصل پاییز
آشنایی با فصل پاييز
ش مثل شیر
انجام کاربرگ پاییزی و آشنایی نوآموزان با تکنیک چاپ و کلاژ
آشنایی با شماره تلفن های ضروری و شماره گیری
آشنایی با مفهوم راست و چپ و تشخیص جهت ها به صورت مجسم
آشنایی با مفهوم دور و نزدیک
آشنایی نوآموزان با پرچم و همچنین تثبیت صدای آخر م
م مثل مار
کاردستی نارنگی با هدف تقویت ذوق هنری و تثبیت صدای ن
کاردستی مداد با هدف تقویت ذوق هنری و تثبیت صدای م
بازی جهت ها
چیدن خطوط با هدف تقویت مهارت دست ورزی
بهداشت فردی
آشنایی با مفهوم اول، وسط و آخر
انجام کاربرگ واحد کار خیابان با هدف آشنایی نوآموزان با چراغ راهنمایی و خط عابر پیاده
آشنایی نوآموزان با مفهوم اول، وسط و آخر
انجام کاربرگ واحد کار خیابان با هدف آشنایی نوآموزان با چراغ راهنمایی و خط عابر پیاده
آشنایی با مفهوم اول، وسط و آخر به صورت مجسم و نیمه مجسم
صبحانه همگانی آش با هدف انجام کتاب کودک و تقویت روحیه دوستی و همدلی
محفل انس با قرآن
نقاشی نوآموزان از نعمت های خداوند با هدف تقویت روحیه شکرگزاری و تفکر
م مثل ماهی، اریگامی ماهی و کار با رنگ انگشتی با هدف تقویت مهارت دست ورزی و ذوق هنری و تثبیت صدای م
بازی لیوان چینی جهت افزایش دقت و تمرکز و هماهنگی چشم و دست
بازی گردونه و توپ هماهنگی چشم و دست
مرور صوت آموزی با کارت های تصویر
انجام کارهای شخصی توسط نوآموزان، پوشیدن و درآوردن لباس، پوشیدن کفش، بستن زیپ لباس
بازی چوب بستنی های گمشده جهت تقویت دقت دیداری
مهارت قیچی کردن خطوط با زنبور پازلی
مفهوم داخل و خارج به صورت مجسم و نیمه مجسم
بازی جهت تثبیت مفهوم داخل و خارج، تقویت مهارت دست ورزی (پاره کردن و مچاله کردن کاغذ و جا به جا کردن آن با گیره لباس )
مرور صوت آموزی: ،نقاشی اشکال با صدای آخر ( او) روی تخته چوبی
نمایش مهمان های ناخوانده
مرور صوت آموزی
رنگ آمیزی بادکنک با هدف تقویت روحیه هنری
تقویت دست ورزی
صوت آموزی: تمرین و تثبیت صدای م
بازی جهت افزایش دقت و تمرکز
تمرین و تثبیت مفهوم داخل و خارج
بازی با چوبهای رنگی و مکعب جهت افزایش دقت و تمرکز و هماهنگی چشم و دست
بازی با کارت جهت تمرین و تثبیت صوت آموزی
آموزش مفهوم داخل و خارج
بازی پازل جهت افزایش دقت و تمرکز
واحد کار خیابان
واحد کار خیابان
صوت آموزی
واحد کار خیابان با هدف مشارکت نوآموزان در بحث و گفت و گوی کلاسی و بیان نظرات
بازی ببین و بیار با هدف تقویت دقت و حافظه دیداری
واحد کار خیابان
دست ورزی
بازی جهت تقویت دقت دیداری
دست ورزی
بازی جهت تقویت مهارتهای دیداری و هماهنگی چشم و دست
بازی با استیکر ستاره جهت تثبیت صدای س
بازی جهت تقویت دو نیمکره مغز
ساخت کاردستی جهت تقویت حس زیبایی شناختی
ساخت کاردستی آناناس جهت تثبیت صدای س
بازی آدمک ها و چوب کبریت جهت هماهنگی چشم و دست و تقویت حافظه دیداری
بازی کرم تنبل با هدف تقویت عضلات دست و هماهنگی چشم و دست
ساخت کاردستی با هدف تقویت حس زیبایی شناختی
پرتاب توپ به مانع جهت هماهنگی بین چشم و دست و افزایش قدرت تمرکز
برنامه آبان ماه آشپز کوچولو:تهیه سالاد
تثبیت صدای آخر س با ساخت کاردستی خرس
شناخت رنگ ها
ساخت کاردستی
بازی بگرد و پیدا کن تقویت مهارت دیداری تقویت دقت و تمرکز
برش خطوط (کار با قیچی) تقویت دقت و تمرکز تقویت هماهنگی چشم و دست
شناخت احساسات
فعالیت دست ورزی جهت هماهنگی بین چشم و دست و تقویت قدرت تمرکز
ساخت پازل توسط نوآموزان جهت تقویت هوش فضایی، تقویت درک مطلب و فرایند جز به کل
بازی با حیوانات جهت یادگیری مفهوم جلو و عقب
بازی جهت تقویت حافظه دیداری
آشنایی نوآموزان با خانواده
بازی کلاسی توپ های رنگی با هدف تقویت دقت دیداری و حل مسئله
بازی کلاسی مدادهای رنگی با هدف تقویت دقت و حافظه دیداری و تشخیص رنگ و جهت
آشنایی با مفهوم جلو و عقب به صورت مجسم و نیمه مجسم همراه با بازی کلاسی
کاردستی خرس با هدف آشنایی با صدای آخر س و تقویت مهارت دست ورزی و قیچی کردن
کتاب خوانی توسط نوآموزان و آشنایی با قسمت های مختلف کتاب به مناسبت روز کتاب و کتابخوانی
آشنایی نوآموزان با مفهوم جلو و عقب
کاردستی ساعت مچی جهت تثبیت صدای اول س
آشنایی نوآموزان با صدای آخر س
بازی کلاسی، برقراری ارتباط دوستانه و معاشرت بچه ها با هم
کاردستی گیلاس ،تثبیت صدای آخر س
تقویت عضلات ریز دست ،کار با قیچی، بریدن خط خمیده
آموزش مفهوم پر و خالی
بازی جهت افزایش دقت دیداری
بازی جهت آشنایی نوآموزان با مواد غذایی سالم، افزایش دقت و تمرکز و هماهنگی چشم و دست
بازی برداشتن لیوان با چوب جهت تقویت عضلات دست ، هماهنگی چشم و دست ،دقت وتمرکز
یازی بگردو پیدا کن تقویت حافظه ی دیداری کودکان
ساخت کاردستی جهت تقویت حس زیبایی شناختی و هنری و شناخت احساسات
بازی جهت تقویت دقت و تمرکز و هماهنگی چشم و دست
بازی پازل جهت تقویت مهارت حل مسئله
بازی رنگین کمان جهت هماهنگی چشم و دست و تشخیص رنگ
اردوی تفریحی با هدف تقویت روحیه کار گروهی، تقویت مهارت جسمی حرکتی
کار با قیچی جهت تقویت مهارت دست ورزی، دقت و تمرکز و هماهنگی چشم و دست
بازی کلاسی کدام کارت؟ کدام صدا؟ تصویر خوانی و تشخیص صدای اول
کارگاه سفال جهت تقویت روحیه زیبایی شناختی و ذوق هنری و تقویت مهارت دست ورزی
کارگاه دست ورزی شامل انواع ابزارها جهت تقویت مهارت دست ورزی
بازی حرکتی (جهیدن،پریدن ، غلتیدن،جابه جا کردن توپ با پاها، بالا و پایین رفتن و..)
بازی حرکتی با هدف تقویت عضلات درشت و افزایش دقت و تمرکز ، برداشتن توپ رنگ مناسب،دویدن و قرار دادن در جای مناسب
کار با قیچی ،بریدن خط شکسته، تقویت عضلات ریز دست
خواندن کتاب قصه و بحث و گفتگو در کتابخانه
صوت آموزی (صدای آخر او)
بازی جهت تقویت دو نیمکره مغز
درست کردن جوجه تیغی با گل رس و ماکارونی جهت تقویت عضلات ریز دست ،افزایش هماهنگی چشم و دست، افزایش دقت و تمرکز
کار با قیچی، کاردستی آدمک با مو، جهت تثبیت صدای او ،شناخت احساسات،تقویت مهارت دست ورزی
بازی با هدف تقویت مهارت تصمیم گیری ، تقویت شنیداری، تقویت عضلات درشت، شناخت احساسات مختلف
نقاشی درخت شکلات بر اساس قصه درخت شکلات ، پرورش خلاقیت
آشنایی با مفهوم تناظر یک به یک
کار با قیچی، بریدن خط راست، تقویت مهارت دست ورزی
کلاژ خانه، دست ورزی
بازی کاکتوس، افزایش هماهنگی چشم و دست ، افزایش دقت و تمرکز
صوت آموزی ،صدای اُ
نمایش خلاق خانواده ، احترام گذاشتن و آداب صحبت کردن با بزرگتر ها
بازی ضربه به بادکنک با انگشت اشاره، با هدف تقویت عضلات انگشت و افزایش دقت و تمرکز
کاردستی پدربزرگ و مادربزرگ ،تقویت دست ورزی با مچاله کردن و چسباندن کاغذ
بازی تنفسی
بازی جهت مفهوم بالا و پایین ،تقویت حافظه شنیداری
آشنایی با مفهوم پر و خالی
تقویت ذوق هنری و دست ورزی
آشنایی نوآموزان با مفهوم پر و خالی
گرامیداشت روز سالمند
بازی جهت آموزش مفهوم پر و خالی
انحام کاربرگ جهت گرامیداشت روز آتش نشان
هنر در قاب نوآموزان
بازی با لیوان های رنگی جهت هماهنگی چشم و دست و افزایش دقت و تمرکز
گرامیداشت روز عصای سفید
نقاشی به مناسبت روز نیروی انتظامی
بازی گیره و لیوان جهت تقویت مهارت دست ورزی
بازی توپ و حلقه جهت تقویت عضلات درشت
بازی مداد و لیوان جهت هماهنگی چشم و دست
بازی با بادکنک پر از آب جهت تقویت عضلات دست
بازی توپ و لیوان جهت افزایش دقت و تمرکز
بازی پیچ پیچ جهت تقویت عضلات دست
ب