فعالیت های آموزشی پایه هشتم

فعالیت های آموزشی پایه هشتم

3
علاقه
0
پیام
2
فایل
لینک کوتاه:
hadafshiraz.com/Tc79K
فایل ها:
بازی آموزی و ریاضی
تدریس از طریق هم سالان در درس ریاضی که بهترین شیوه یادگیری برای فراگیران می باشد.
تو هم می تونی با ورود به سیستم، تشکر کنی و واسمون پیام بذاری...
دوستش داشتن:
نظرات ما: