روز جهانی آموزش

روز جهانی آموزش

پیام ها: 0
فایل ها: 0
لینک کوتاه:
hadafshiraz.com/i5F2A
متن خبر:

به مناسبت روز جهانی آموزش از توانمندی ذانش آموزان در راستای آموزش بهتر استفاده گردید تا علاوه بر ایجاد انگیزه در آن ها حس اعتماد به نفس در وجود فراگیران بیشتر شود.  

تو هم می تونی با ورود به سیستم، نظرت رو با ما به اشتراک بذاری...
نظرات: