بزرگداشت روز نوجوان

بزرگداشت روز نوجوان

پیام ها: 0
فایل ها: 0
لینک کوتاه:
hadafshiraz.com/Kk58J
متن خبر:

بزرگداشت روز نوجوان در مدرسه هدف برگزار گردید. در این مراسم از توانمندی دانش آموزان در ساحت های هنری و زیبایی شناختی استفاده گردید. 

همچنین مقاله ای پیرامون اهمیت این روز توسط دانش آموزان قرائت گردید. 

هدیه ای به مناسبت این روز از طرف موسس محترم تقدیم دانش آموزان گردید. 

 

تو هم می تونی با ورود به سیستم، نظرت رو با ما به اشتراک بذاری...
نظرات: