تشکیل زنجیره نه به اعتیاد

تشکیل زنجیره نه به اعتیاد

پیام ها: 0
فایل ها: 0
لینک کوتاه:
hadafshiraz.com/n9BSy
متن خبر:

پیرو بخشنامه ارسالی از اداره آموزش و پرورش و در راستای آگاه سازی نوجوانان با خطرات و مضرات مواد مخدر زنجیره نه به اعتیاد توسط دانش آموزان در مدرسه تشکیل گردید. 

تو هم می تونی با ورود به سیستم، نظرت رو با ما به اشتراک بذاری...
نظرات: