برگزاری جلسه شورای دبیران

برگزاری جلسه شورای دبیران

پیام ها: 0
فایل ها: 0
لینک کوتاه:
hadafshiraz.com/Qj89M
متن خبر:

با استعانت از درگاه خداوند متعال اولین جلسه شورای دبیران تشکیل گردید. در این جلسه دبیران به بحث و تبادل نظر پیرامون مسائل آموزشی و تربیتی دانش آموزان پرداختند و پیشنهاداتی برای ارائه هر چه بهتر مطالب آموزشی و تربیتی مطرح گردید. همچنین مقرر گردید برای اطلاغ هر چه بهتر والدین عزیز از وضعیت تحصیلی و تربیتی فرزندشان ، دیدار آموزشی بین دبیران و اولیا برگزار گردد تا زمینه رشد و پیشرفت دانش آوزان فراهم گردد. 

تو هم می تونی با ورود به سیستم، نظرت رو با ما به اشتراک بذاری...
نظرات: