آشنایی با سمیرا پاکدامن

خانم سمیرا پاکدامن

آموزگار دوم
لینک کوتاه:
hadafshiraz.com/q5Y8M
سمت: آموزگار دوم
دبستان دخترانه: آموزگار دوم
درباره من:
سمیرا پاکدامن
سابقه تدریس ۲۰ سال
معلمی عشق است و عشق