آشنایی با سمیرا امینی نژاد

خانم سمیرا امینی نژاد

آموزگار پایه اول
لینک کوتاه:
hadafshiraz.com/Pm58D
سمت: آموزگار پایه اول
دبستان دخترانه:
درباره من:
ز گهواره تا گور دانش بجوی