آشنایی با سعیده ترکمانی

خانم سعیده ترکمانی

مدیر پیش دبستان پسرانه و دخترانه
لینک کوتاه:
hadafshiraz.com/Mf4o8
سمت: مدیر پیش دبستان پسرانه و دخترانه
کودکستان دخترانه و پسرانه: مدیر پیش دبستان پسرانه و دخترانه
دبستان دخترانه: مدیر پیش دبستان پسرانه و دخترانه
درباره من:
دنیایی که برای خود ساخته ایم، نتیجه تفکراتمان است. نمی توان دنیا را بدون تغییر طرز فکرمان تغییر داد.