آشنایی با آنیسا ابوالحسنی

خانم آنیسا ابوالحسنی

دوم یک، کلاس 201
لینک کوتاه:
hadafshiraz.com/k2SWs
سمت: دانش آموز دوم یک، کلاس 201
تاریخچه تحصیلی:
سال تحصیلی 1402-1401: اول الف - کلاس 101
سال تحصیلی 1403-1402: دوم یک - کلاس 201
تاریخچه افتخارات: