آشنایی با حلما طالبی

خانم حلما طالبی

سوم سوم یک، کلاس 301
لینک کوتاه:
hadafshiraz.com/q8LWe
سمت: دانش آموز سوم سوم یک، کلاس 301
تاریخچه تحصیلی:
سال تحصیلی 1402-1401: دوم الف - کلاس 201
سال تحصیلی 1403-1402: سوم سوم یک - کلاس 301
تاریخچه افتخارات: