آشنایی با سیده ملیسا کمالی

خانم سیده ملیسا کمالی

دوم یک، کلاس 201
لینک کوتاه:
hadafshiraz.com/Nq4b7
سمت: دانش آموز دوم یک، کلاس 201
تاریخچه تحصیلی:
سال تحصیلی 1403-1402: دوم یک - کلاس 201
تاریخچه افتخارات: