آشنایی با بارانا انصاری فر

خانم بارانا انصاری فر

سوم سوم یک، کلاس 301
لینک کوتاه:
hadafshiraz.com/c7CRy
سمت: دانش آموز سوم سوم یک، کلاس 301
تاریخچه تحصیلی:
سال تحصیلی 1403-1402: سوم سوم یک - کلاس 301
تاریخچه افتخارات: