آشنایی با مهرسا فرخی

خانم مهرسا فرخی

اول یک، کلاس 101
لینک کوتاه:
hadafshiraz.com/b2H9N
سمت: دانش آموز اول یک، کلاس 101
تاریخچه تحصیلی:
سال تحصیلی 1403-1402: اول یک - کلاس 101
تاریخچه افتخارات: