آشنایی با شایلین افشاریان

خانم شایلین افشاریان

دوم دو، کلاس 202
لینک کوتاه:
hadafshiraz.com/k3XQt
سمت: دانش آموز دوم دو، کلاس 202
تاریخچه تحصیلی:
سال تحصیلی 1402-1401: اول الف - کلاس 101
سال تحصیلی 1403-1402: دوم دو - کلاس 202
تاریخچه افتخارات: