آشنایی با زهرا جاویدی آلسعدی

خانم زهرا جاویدی آلسعدی

دوم یک، کلاس 201
لینک کوتاه:
hadafshiraz.com/c6QDn
سمت: دانش آموز دوم یک، کلاس 201
تاریخچه تحصیلی:
سال تحصیلی 1403-1402: دوم یک - کلاس 201
تاریخچه افتخارات: