سرگرمی

4
علاقه
1
پیام
51
فایل
لینک کوتاه:
hadafshiraz.com/c2YNj
فایل ها:
به جوجه تیغی کمک کنید به قارچ برسد
تفاوت ها را پیدا کنید
تفاوت ها را پیدا کنید
تفاوت ها را پیدا کنید
به زنبور کمک کنید تا به خانه اش برسد
به فضاپیما، مسیر رسیدن به زحل را نشان دهید
به خرگوشه کمک کنید تا به هویج برسد
تفاوت ها را پیدا کنید
تصاویر را پیدا کنید
تفاوت ها را پیدا کنید
تفاوت ها را پیدا کنید
دو دوست را بهم برسانید
تفاوت ها را پیدا کنید
تفاوت ها را پیدا کنید
به موش کمک کنید تا به پنیر برسد
به اردک کمک کنید تا به خانواده اش برسد
تفاوت ها را پیدا کنید
تصاویر را پیدا کنید
تفاوت ها را پیدا کنید
تفاوت ها را پیدا کنید
تفاوت ها را پیدا کنید
از کدام مسیر موش باهوش به غذا می رسد؟
به جوجه کوچولو کمک کنید تا به مادرش برسد
از درب ورودی به طبقه چهارم بروید
به سگ کوچولو کمک کنید تا به غذا برسد
تصاویر را پیدا کنید
تصاویر را پیدا کنید
به موجود فضایی کمک کنید تا به زحل برسد
تفاوت ها را پیدا کنید
به موش کور کمک کنید تا به خانه اش برسد
تفاوت ها را پیدا کنید
به دزدان دریایی کمک کنید تا به گنج برسند
تفاوت ها را پیدا کنید
تفاوت ها را پیدا کنید
تصاویر را پیدا کنید
تصاویر را پیدا کنید
به دزد دریایی کمک کنید تا به گنج برسد
تفاوت ها را پیدا کنید
به خرگوشه کمک کنید تا به مامان و بابا برسد
اشکال سمت چپ را به اشکال سمت راست وصل کنید.
تصاویر را پیدا کنید
تفاوت ها را پیدا کنید
تفاوت ها را پیدا کنید
به سگ کوچولو کمک کنید تا به خانه اش برسد
تفاوت ها را پیدا کنید
از کدام راه فضانورد به مریخ می رسد؟
به تام کمک کنید تا به جری را بگیرد
به خرگوش کمک کنید تا به هویج برسد
به موش کوچولو کمک کنید تا به پنیر برسد
تفاوت ها را پیدا کنید
توپ را به استخر برسانید
تو هم می تونی با ورود به سیستم، تشکر کنی و واسمون پیام بذاری...
دوستش داشتن:
نظرات ما:
مریم ناطق فصیحی مربی پیش دبستانی پنج شنبه 1402/11/26، ساعت 13:50
به به چقدر عالی منم دلم کشید بازی کنم