بازدید علمی

12
علاقه
3
پیام
23
فایل
لینک کوتاه:
hadafshiraz.com/t6KTz
فایل ها:
بازدید علمی پایه دوم: پژوهشکده معلم
بازدید علمی پایه دوم: پژوهشکده معلم
بازدید علمی پایه اول: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
بازدید علمی پایه اول: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
بازدید علمی پایه اول : کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
بازدید علمی پایه اول: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
بازدید علمی پایه اول:کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
بازدید علمی پایه اول: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
بازدید علمی پایه سوم: آرامگاه سعدی
بازدید علمی پایه سوم: آرامگاه سعدی
بازدید علمی پایه سوم: آرامگاه سعدی
بازدید علمی پایه سوم آرامگاه سعدی
بازدید علمی پایه سوم: آرامگاه سعدی
بازدید علمی درون مدرسه ای چادر افلاک نما
بازدید علمی درون مدرسه ای چادر افلاک نما
بازدید علمی درون مدرسه ای چادر افلاک نما
بازدید علمی پایه اول: موزه تاریخ طبیعی
بازدید علمی پایه دوم: موزه تاریخ طبیعی ۱۴۰۲/۹/۲۰
بازدید علمی پایه دوم: موزه تاریخ طبیعی
بازدید علمی پایه دوم: موزه تاریخ طبیعی
بازدید علمی پایه دوم: موزه تاریخ طبیعی
بازدید علمی پایه دوم: موزه تاریخ طبیعی
بازدید علمی پایه دوم: موزه تاریخ طبیعی ۱۴۰۲/۹/۲۰
تو هم می تونی با ورود به سیستم، تشکر کنی و واسمون پیام بذاری...
دوستش داشتن:
نظرات ما:
نیلا آرامیان اصیل سوم سوم یک، کلاس 301 يک شنبه 1403/02/16، ساعت 16:12
🙏🏻👌🏻
سمیرا امینی نژاد آموزگار پایه اول چهار شنبه 1402/11/11، ساعت 23:7
بسیار عالی وجذاب
روژان ازهار اول یک، کلاس 101 سه شنبه 1402/10/19، ساعت 21:19
خیلی عالی بود