آخرین مهلت ثبت نام کتاب درسی

آخرین مهلت ثبت نام کتاب درسی

پیام ها: 0
فایل ها: 0
لینک کوتاه:
hadafshiraz.com/Xx69F
متن خبر:

‼️آخرین مهلت ثبت نام کتاب درسی‼️

 باتوجه به محدود بودن وقت ثبت نام کتاب درسی از والدین محترم پایه های دوم تا ششم خواهشمندیم  هرچه سریعتر وارد سایت

Irtextbook.ir

شوند و کتاب درسی را سفارش دهند.

📌مسئولیت عدم ثبت نام بر عهده والدین می باشد. چنانچه سامانه کتاب بسته شود،دانش آموز در مهرماه کتاب نخواهد داشت.

📌ثبت نام کتاب درسی ارتباطی با ثبت نام در مدرسه نخواهد داشت. درصورت تغییر مدرسه،کتاب به مدرسه مقصد منتقل خواهد شد.

مهلت ثبت نام : ۲۶ خرداد

تو هم می تونی با ورود به سیستم، نظرت رو با ما به اشتراک بذاری...
نظرات: